top of page

NAAR EEN DUURZAAM PRODUCTASSORTIMENT

Duurzaamheid door optimale patiëntresultaten

De 'Duurzame oplossingen' van Mölnlycke zijn producten die aanzienlijke* duurzaamheidsvoordelen bieden ten opzichte van de gangbare** alternatieven op de markt, terwijl ze dezelfde of een betere functionaliteit bieden

De duurzaamheidsvoordelen van de 'Duurzame oplossingen' van Mölnlycke kunnen een of meer van de volgende zijn:

  • Lagere broeikasgasemissies en verbeterde energie-efficiëntie

  • Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen

  • Minder afval

  • Minder verpakking

  • Meer inclusiviteit

  • Verbeterde gezondheid en welzijn  

We beoordelen ook of een bepaalde 'Duurzame oplossing' geen nadelige gevolgen heeft voor andere criteria**.

*Een duurzaamheidsvoordeel dat ten grondslag ligt aan een 'Duurzame oplossing' wordt als significant beschouwd wanneer een bepaald voordeel ten minste 10% minder impact heeft op de specifieke criteria. Mölnlycke beschouwt een oplossing bijvoorbeeld als 'Duurzaam' als deze klanten in staat stelt een verbetering van een van de gedefinieerde criteria met ten minste 10% te bereiken, terwijl ze dezelfde functionaliteit krijgen als het alternatief.


**De beschrijving van het portfoliokader is te vinden op: https://www.wbcsd.org/Projects/Chemicals/Resources/Framework-for-portfolio-sustainability-assessments

Innoveren met hernieuwbare grondstoffen en componenten

De afgelopen jaren hebben we een aantal ISCC (International Sustainability
and Carbon Certification) gecertificeerde universele afdeksets ontwikkeld die gebruikmaken van hernieuwbare, biobased grondstoffen.

 

Een van de drie lagen waaruit de afdeklakens bestaan, is gemaakt van ISCC-gecertificeerd plastic op basis van dennenolie, een bijproduct uit de bosbouw.

 

Het resultaat is dat deze afdeklakens volgens een extern beoordeelde levenscyclusanalyse* gemiddeld 20% minder broeikasgasemissies
veroorzaken dan traditionele producten.

CO2 icon - - - Graphic element - 2023HQIM004426.png

*Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production

co2-calculator.jpg

Klanten begeleiden bij het nemen van duurzame beslissingen

Om klanten te begeleiden bij hun omschakeling naar duurzamere oplossingen, hebben we nu een digitale CO2-calculator ontwikkeld die op eenvoudige wijze de milieuvoordelen berekent van de keuze voor een ISCC-afdeklaken in plaats van een traditioneel product*.

 

Met de calculator kunnen klanten eenvoudig de impact bekijken van het vervangen van hun bestaande producten door duurzame ISCC-gecertificeerde afdeklakens, gebaseerd op hun jaarlijkse verbruik. Het resultaat wordt gerapporteerd als een percentage vermindering van de CO2eq. uitstoot en als de werkelijke vermindering in kg CO2eq.

*Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Ramboll, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production

BARRIER operatiejassen

Ook onze BARRIER operatiejassen hebben een aantal duurzame wijzigingen ondergaan.

 

Zo kan de BARRIER Primary Plus operatiejas geleverd zonder handdoekjes en wrapping voor minder afval.

De BARRIER Classic operatiejas is dan weer vervaardigd uit ademend spunlace-materiaal (68g/m²) met meer dan 50% biobased materiaal.

Surgical gown Primary Plus_2.png
CO2 icon - - - Graphic element - 2023HQIM004426.png
Brand image_OR_LAP_2020HQIM001578_001.jpg

ProcedurePak trays

Niet alleen dragen ProcedurePak trays duidelijk bij tot een vermindering van het risico op contaminatie*, omdat er minder verpakkingen moeten worden uitgepakt, maar ze dragen ook bij tot meer efficiëntie in ziekenhuizen omdat de voorbereidingstijd in de operatiekamer tot 40%** korter
wordt en er zo personeel vrijkomt voor andere taken. Het
kan ook afval verminderen en ziekenhuizen helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen*** en de inkoopteams efficiënter maken: tot 54% minder tijd wordt besteed aan facturatie**.

*Aseptic technique and packaging: A study of potential contamination pathways during the use of sterile packaging in an operating room context, 2016
**Greiling. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operation room efficiency, 2010
***Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011

bottom of page