top of page

ONZE GEBOEKTE
RESULTATEN 2022

01

Groene mindset

Bij Mölnlycke staan we volledig achter de doelstellingen van de VN-akkoord van Parijs inzake klimaatverandering. We verbinden ons ertoe ten laatste tegen 2050 volledig net zero te zijn, waarbij we het materiaalgebruik loskoppelen van onze groei.

Wij transformeren ons bedrijf om het onafhankelijk te maken van schaarse hulpbronnen.


We innoveren voortdurend met het doel onze klanten de meest duurzame oplossingen* te bieden zonder de veiligheid en kwaliteit van onze producten in het gedrang te brengen.

Onze huidige voortgang

-11%

Scope 1 & 2 emissies 

in 2022 (vs baseline 2016)

-6%

vermindering van

de energie-intensiteit
(vs baseline 2021
)

-7%

Scope 3 emissies

in 2022 (vs baseline 2021)

51%

aandeel

hernieuwbare
elektriciteit

Green_mindset_rgb.png

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

* Duurzame oplossingen zijn oplossingen die duidelijke duurzaamheidsvoordelen bieden voor onze klanten. Oplossingen worden over hun hele levenscyclus geanalyseerd en aan de mainstreamtoepassingen van het moment getoetst. Zo is het resultaat van de analyse een bewegend doelwit. Deze oplossingen komen in alle opzichten overeen met het standaardaanbod en zijn even goed of beter voor ten minste een van de volgende duurzaamheidsparameters: BKG-emissies en energie-efficiëntie, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afval, verpakking, inclusiviteit, gezondheid en welzijn.

02

Verantwoordelijke relaties

Als bedrijf in de gezondheidszorg heeft het onderhouden van sterke, wederzijds voordelige relaties met al onze belanghebbenden altijd voorop gestaan. We geven om onze klanten, patiënten en medewerkers als individuen, de werknemers van onze leveranciers - en de maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen.

Onze huidige voortgang

80%

bovenste kwartiel in

Engagement Index Score

44% 

vrouwelijke leiders

(Manager en hoger)

Wij bereiken onze visie om een koploper op het gebied van duurzaamheid in onze sector te worden met gezonde, veilige en betrokken medewerkers die diversiteit en inclusie omarmen.

Om een positieve impact te creëren, bouwen wij wederzijds voordelige relaties op met medewerkers, klanten en de mensen in onze gemeenschappen.

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Resposible_relationships_rgb.png

03

Ethische bedrijfsvoering

Wij verwachten van al onze werknemers dat ze zich houden aan het streven naar een conforme en ethische bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om het nalevingskader voortdurend te verbeteren, ondersteund door een ingebedde integriteitsmentaliteit in de hele organisatie.

We hanteren hoge normen voor ethiek en verantwoordelijkheid in ons bedrijf.


We handelen met integriteit en aandacht voor mensenrechten in onze volledige waardeketen.

Onze huidige voortgang

98%

bedienden getraind in de 

gedragscode van Mölnlycke

Ethical_business_rgb.png

RELEVANTE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

We hebben een gouden EcoVadis-medaille behaald, die ons in de top 3% van de wereldwijde bedrijven plaatst

ecovadis-gold-medal-certificate-2023.png
bottom of page